Nyheder


Lovforslag vil lukke branchen for husstandsvindmøller

Pressemeddelelse den 16. december 2015

Hvis regeringen får held med at gennemføre L30, der andenbehandles i Folketinget i morgen torsdag, lukker og slukker husstandsvindmøllebranchen i Danmark. Det fastslår formanden for Brancheforeningen for Husstandsvindmøller Morten V. Petersen.

- Vi opfordrer endnu engang regeringen til at tænke sig om, inden man beslutter sig for at lukke en branche, der gjorde Danmark til verdens førende vindmølleland. Det bebudede loft på 1 MW, der årligt må opstilles i Danmark, svarer til 100 husstandsmøller. Det er halvdelen af, hvad bare én dansk producent af husstandsvindmøller producerer. Hvis man absolut skal sætte et loft på, skal det være på mindst 4 MW, hvis man fortsat ønsker en branche for hus- standsvindmøller i Danmark, siger Morten V. Petersen.

Industrien for vindmøller til den enkelte husstand er en lovende vækstsektor, der på få år er udviklet fra næsten ingenting til at beskæftige 300, overvejende i de danske yderområder, hvor man mangler nye arbejdspladser. Ministeren kan allerede i dag regulere opsætningen af nye husstandsvindmøller via Energinet DK. Så der er ingen grund til at skrive et fast loft ind i en lov.
Loftet på 1 MW betyder også, at fritliggende ejendomme ikke får mulighed for at blive delvist selvforsynende med vedvarende energi, og at landet mister eksportmuligheder.

- Det kan ikke være regeringens svar på klimatopmødet. Danmark har igennem mange år op- bygget en stor viden om vindmøller, og når så vi har mulighed for at omsætte den i arbejdspladser og eksport, bliver vi stoppet. Vi må derfor kraftigt opfordre regeringen og energiforligspartierne til at se på alt det, vi er ved at miste, i stedet for kun at se på de ører pr. husstand der spares, siger formanden.

Hvis regeringen får held med at gennemføre L30, der andenbehandles i Folketinget i morgen torsdag, lukker og slukker husstandsvindmøllebranchen i Danmark. Det fastslår formanden for Brancheforeningen for Husstandsvindmøller Morten V. Petersen.

- Vi opfordrer endnu engang regeringen til at tænke sig om, inden man beslutter sig for at lukke en branche, der gjorde Danmark til verdens førende vindmølleland. Det bebudede loft på 1 MW, der årligt må opstilles i Danmark, svarer til 100 husstandsmøller. Det er halvdelen af, hvad bare én dansk producent af husstandsvindmøller producerer. Hvis man absolut skal sætte et loft på, skal det være på mindst 4 MW, hvis man fortsat ønsker en branche for hus- standsvindmøller i Danmark, siger Morten V. Petersen.

Industrien for vindmøller til den enkelte husstand er en lovende vækstsektor, der på få år er udviklet fra næsten ingenting til at beskæftige 300, overvejende i de danske yderområder, hvor man mangler nye arbejdspladser. Ministeren kan allerede i dag regulere opsætningen af nye husstandsvindmøller via Energinet DK. Så der er ingen grund til at skrive et fast loft ind i en lov.

Loftet på 1 MW betyder også, at fritliggende ejendomme ikke får mulighed for at blive delvist selvforsynende med vedvarende energi, og at landet mister eksportmuligheder.

- Det kan ikke være regeringens svar på klimatopmødet. Danmark har igennem mange år op- bygget en stor viden om vindmøller, og når så vi har mulighed for at omsætte den i arbejdspladser og eksport, bliver vi stoppet. Vi må derfor kraftigt opfordre regeringen og energiforligspartierne til at se på alt det, vi er ved at miste, i stedet for kun at se på de ører pr. husstand der spares, siger formanden.

Kontakt: Morten V. Petersen, formand for Brancheforeningen for Husstandsvindmøller. Tlf.: 2442 2340

Læs lovforslaget L30 her


Nyt lovforslag om aftrapning af afregningspriser

Energi-, forsynings- og klimaministeren har fremsat lovforslag om, at de høje afregningspriser for husstandsvindmøller gradvist skal aftrappes

De væsentlige ændringer er:

  • Tilskuddet nedsættes for 10 kW-møller fra 250 øre til 212 øre / kWh.(gælder for 2016)
  • Tilskuddet nedsættes for 25 kW-møller fra 150 øre til 132 øre / kWh (gælder for 2016)
  • Tilskudsperioden nedsættes fra 20 år til 12 år
  • Tilskuddet begrænses til en pulje på 1 MW pr. år (det svarer kun til 100 stk. 10 kW-møller eller 40 stk. 25 kW-møller)
  • De nye regler skal godkendes af EU, før de træder i kraft. Tildeling af andel i puljen vil først kunne ske efter EUs godkendelse.

Overgangsregler:

  • Projekter, der er påbegyndt inden 1. juli og i drift inden 31.12.15 kommer med i de gamle regler.
  • Projekter, der er påbegyndt inden 1. juli, men først i drift efter 01.01.2016 kan muligvis komme med i de gamle regler, det afgøres af Energinet.
  • Projekter, der ikke er påbegyndt, men har ansøgt om tilskud hos Energinet inden 21.10.15 kommer med i de gamle regler.

Ovenstående er vores umiddelbare fortolkning af reglerne – det er ingen garanti for, at bliver det, der kommer til at gælde.

Bestyrelsen for Brancheforeningen for Husstandsvindmøller er i gang med at udarbejde høringssvar til lovforslaget.

Af Carsten Essler Helmer – Den 28. oktober 2015