Forening

Foreningen er brancheforening for fabrikanter, importører og leverandører til vindmøller, der er underlagt godkendelsesordninger for vindmøller med et bestrøget areal mellem 1,1 m2 og 200 m2.

Foreningens formål er

  • At arbejde for udbredelsen af husstandsvindmøllekraft i Danmark.
  • At varetage foreningens politiske interesser i Danmark, Europa og globalt i samarbejde med andre organisationer på nationalt og internationalt plan.
  • At styrke medlemmernes konkurrenceevne, sammenhold og omdømme.
  • At tilstræbe et højt kvalitetsniveau for medlemmernes produkter.
  • At være mødested og omdrejningspunkt for branchen gennem netværksskabende aktiviteter.

Du kan læse mere om at blive medlem i foreningen her

Kontakt

I forbindelse med medlemskab er du altid velkommen til at kontakte:

Formand
Morten V. Petersen
E-mail: mvp@husstandsvindmolle.org