Testcenter for Husstandsvindmøller

Der har længe været utilstrækkelige testfaciliteter for husstandsvindmøller i Danmark. Som konsekvens heraf har vi fra foreningens side indledt et samarbejde med AUC og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi om at få lavet et testcenter, hvor også 2 x 6 timers test ved 12 m/s kan laves. Ideen er at lave et testcenter der skal kunne certificere, teste og udvikle indenfor rammerne der beskriver Husstandsvindmøllerne.

Et af de få steder hvor konstante stærke vinde kan påregnes, er i Thy, nærmere betegnet Nissum Bredning. Flere af vore medlemmer har tidligere fået hele møller og dele hertil testet med tilfredshed på Folkecenteret. Det vil derfor være naturligt at udbygge samarbejdet, og få et sted, hvor vi som fabrikanter/importører kan få testet og certificeret vore produkter efter danske og internationale krav.

Som udgangspunkt er vores branche ung, og foreningen har ingen penge at investere i et sådant projekt her og nu. Men vi er fremtidige kunder og det alene vil kunne skabe noget af driftskapitalen. Vi har ikke brug for at betale meget dyre timer, som det foregår andre steder i dag, og alle vil gerne have behandlingstiden forkortet væsentligt. Hvis vi kan få oprettet et sted, hvor det vil være økonomisk muligt at få arbejdet gjort og samtidigt indenfor en tidsramme der er overskuelig, vil meget være vundet.

Idéen er at akkrediterede personer skal være tilknyttede så både danske og internationale godkendelser kan fås på det nye testcenter. Også udenlandske virksomheder skal kunne få testet på det nye testcenter.

Der ansøges lige nu om midler til at oprette centeret for og anlægsudgifterne er budgetteret til ca. 14 mio. kr.

Testcenteret håbes at være oppe at køre indenfor det næste år.
mvp