Husstandsvindmøller i Danmark

Husstandsvindmøller i Danmark
af Nicolaj Stenkjær og Søren Lindholt, maj 2010

En husstandsmølle er en mølle, der er opstillet i tilknytning til fritliggende ejendomme, og hvis primære funktion er at levere energi til ejendommens eget forbrug – enten som elektricitet, varmt vand eller en kombination af elektricitet og varme.

Energistyrelsens ”Initiativudvalg til udbredelse af små vindmøller” har defineret husstandsmøllen som en mølle med:
• en maksimal højde på 25 meter fra fundament til øverste vingetip
• en rotordiameter på op til 13 meter og
• en maksimal effekt på 25 kilowatt.

Ifølge Danmarks Vindmølleforening var der opstillet 207 husstandsvindmøller i Danmark ved begyndelsen af 2010, men interessen for at få sin egen vindmølle og dermed producere sin egen elektricitet er stor og det er potentialet for husstandsvindmøller også.

Til sammenligning blev der i Storbritannien i årene 2005 – 2009 installeret 13.514 vindmøller på maks. 20 kW, og i USA blev der alene i 2008 solgt 10.299 vindmøller med en effekt på maks. 20 kW. I Kina er der blevet installeret ca. 400.000 små kinesisk producerede vindmøller, og der er i perioden 2005 – 2009 eksporteret mere end 120.000 små vindmøller fra Kina.

Husstandsvindmøller giver mulighed for at den enkelte husejer på konkret og effektiv vis kan gøre en betydelig forskel for at reducere CO2-udslippet. Erfaring viser, at egenproduktion af energi resulterer i store energibesparelser, fordi man bliver opmærksom på at forsøge at nedsætte sit forbrug.

Husstandsvindmøller kan give et bidrag til udfasning af oliefyr og til reduceret forbrug af værdifuld lagringsegnet CO2 neutral biomasse.

Husstandsvindmøller kan bidrage til decentrale energiløsninger med forbedring af lokal beskæftigelse, af lokal økonomi og lokal energiforsyning.

Vækstpotentiale
Der er over 300.000 fritliggende ejendomme i Danmark. Et udvalg nedsat i 1993 af Energistyrelsen skønnede, at det er realistisk, at der på 1 % af disse ejendomme, det vil sige 3.000 af dem opstilles husstandsmøller, svarende til en samlet effekt på 30-50 MW.

I Europæisk sammenhæng kan nævnes, at den britiske vindenergi sammenslutning (BWEA) har vurderet, at 600.000 vindmøller med effekt på maks. 50 kW kunne blive installeret i Storbritannien inden udgangen af 2020.

Endvidere kan det i et globalt perspektiv nævnes, at prognosen for det amerikanske marked er ca. 650 MW for små vindmøller på maks. 100 kW alene for 2013 (svarende til ca. 26.000 vindmøller med gennemsnitlig maks. effekt på 25 kW). En hovedårsag til denne stigning er en 8-årig gunstig skatteregel, som trådte i kraft i 2008.

Med den store viden og de mange erfaringer i Danmark om produktion af vindmøller og dele til disse, kan det forventes, at Danmark kan opnå en betydelig andel af det europæiske og globale marked forudsat, at produktions- og samleomkostninger kan holdes nede på et konkurrencedygtigt niveau. Det forventes, at der kan drages erfaringer fra det danske vindmølleeventyr med Vestas og LM.

Danske husstandsvindmøller

Mindst 219 fabrikker i verden producerer eller planlægger at producere mindre vindmøller (med en effekt på maks. 100 kW) med følgende fordeling: USA: 66, Japan: 28, Canada: 23, UK: 18, Tyskland: 16, Kina: 14, Holland: 7, Sverige 5, Sydafrika: 4, Spanien: 4, India: 3, Taiwan: 3, Finland: 2, Frankrig: 2, Israel: 2, Italien: 2, Rusland: 2, Argentina: 1, Australien 1: Østrig 1: Danmark: 1, Iran: 1, Kenya:1, Polen: 1, New Zealand: 1, Schweiz: 1.