Gunstige skatteregler for små vindmøller

Gunstige skatteregler for små vindmøller

Skatterådet har med en afgørelse fra april 2009 fastsat nogle meget gunstige skatteregler for husstandsvindmøller.

En meget vigtig regel er, at det er muligt at fratrække tab ved drift af små husstandsvindmøller selv om de giver regelmæssigt underskud.

Indtægter fra vindmøller kan som hovedregel beskattes efter to forskellige regelsæt, som man selv kan vælge imellem.
 
Den første regel gør de første 3.000 kroners indkomst fra vindmøller skattefri. Der skal svares skat af 60 % af beløb derover, de øvrige 40 % er skattefri.

Den anden mulighed er at opgøre indkomsten fra vindmøller efter skattelovens sædvanlige regler for erhvervsmæssig virksomhed.

Læs en gennemgang af skattereglerne for små vindmøller udarbejdet af advokat (H), cand. merc. Tommy Christiansen her.